قابلیت جدید : انتخاب قالب برای فروشگاه با سلام خدمت تمامی کاربران و بازدیدکنندگان
احتراما اعلام میداریم با افزودن یک قالب جدید به بخش فروشگاهها و قابلیت انتخاب قالب برای هر فروشگاه از کلیه کاربران گرامی که توانایی ساخت قالب فروشگاهیhtml رو دارند تقاضا میشود در صورت تمایل ، قالب خود را به ما ارائه بدهند تا با اسم و عنوان آنها در سایت درج گردد.

با تشکر پشتیبان فنی سیستم

ارسال شده در تاريخ 1393/04/13 20:37